I US w RADOMIU
II US w RADOMIU
III US w RADOMIU
Składki ZUS

I Urząd Skarbowy w Radomiu

Nazwa Urzędu Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu
Siedziba 26-615 Radom
ul. Zbrowskiego 106
Telefony 0-48 368-14-00
Fax 0-48 368-14-98
Konta bankowe d.
CIT
VAT
PIT
d.j.b.
in.d
j.b.
wyd.
doch.

49101010100096542221000000
96101010100096542222000000
46101010100096542223000000

40101010100096542227000000

84101010100096542230000000
34101010100096542231000000
NBP O/O Warszawa

II Urząd Skarbowy w Radomiu

Nazwa Urzędu Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu
Siedziba 26-600 Radom
ul. Toruńska 3
Telefony 0-48 360-30-61
Fax 0-48 331-84-48
Konta bankowe d.
CIT
VAT
PIT
d.j.b.
in.d
j.b.
wyd.
doch.

07101010100027272221000000
54101010100027272222000000
04101010100027272223000000

95101010100027272227000000

42101010100027272230000000
89101010100027272231000000
NBP O/O Warszawa

III Urząd Skarbowy w Radomiu

Nazwa Urzędu Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu
Siedziba 26-610 Radom
ul. Struga 26/28
Telefony 0-48 362-95-210-48 362-95-010-48 362-95-47
Fax 0-48 363-11-50
Konta bankowe d.
CIT
VAT
PIT
d.j.b.
in.d
j.b.
wyd.
doch.

57101010100164472221000000
07101010100164472222000000
54101010100164472223000000

48101010100164472227000000

92101010100164472230000000
42101010100164472231000000
NBP O/O Warszawa
Uwagi Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych.

Składki ZUS

 

Aby zapoznać się z aktualnymi składkami ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych KLIKNIJ TUTAJ

 

*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej