ROZLICZENIA PIENIĘŻNE PRZEDSIĘBIORCÓW
 

ROZLICZENIA ZA POŚREDNICTWEM RACHUNKU BANKOWEGO NALEŻY DOKONYWAĆ GDY JEDNORAZOWA WARTOŚĆ TRANSAKCJI, BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ WYNIKAJĄCYCH Z NIEJ  PŁATNOŚCI PRZEKRACZA 15 000 EURO PRZELICZONYCH NA ZŁOTE WG KURSU ŚREDNIEGO NBP Z OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC DOKONANIA TRANSAKCJI
LIMIT NA MAJ 2012-  62 581,50 ZŁ.

Dodaj do Ulubionych

FacebookTwitterLinkedinPinterest